Chính sách bảo mật của TopFitness365

Tại TopFitness365, dữ liệu người dùng sẽ được thu thập và quản lý theo Chính sách bảo mật sau đây.

1. Dữ liệu được thu thập

TopFitness365 sẽ thu thập thông tin mà bạn cung cấp trực tiếp. Ví dụ: TopFitness365 thu thập thông tin khi bạn tạo tài khoản, đăng ký, tham gia vào bất kỳ tính năng tương tác nào của dịch vụ của TopFitness365, điền vào biểu mẫu, yêu cầu hỗ trợ khách hàng hoặc giao tiếp với TopFitness365. Các loại thông tin có thể thu thập bao gồm tên, địa chỉ email, số điện thoại (nếu bạn cung cấp, không bắt buộc).

TopFitness365 thu thập dữ liệu ẩn danh từ mọi khách truy cập trang web để theo dõi lưu lượng truy cập và sửa lỗi. Ví dụ: TopFitness365 thu thập thông tin như yêu cầu web, dữ liệu được gửi theo yêu cầu đó, địa chỉ Giao thức Internet, loại trình duyệt, ngôn ngữ trình duyệt và dấu thời gian cho yêu cầu.

2. Sử dụng dữ liệu

TopFitness365 áp dụng các kỹ thuật tiêu chuẩn để bảo vệ và chống lại việc truy cập trái phép vào dữ liệu về bạn được lưu trữ, bao gồm cả thông tin cá nhân.

TopFitness365 không chia sẻ thông tin cá nhân mà bạn đã cung cấp khi không có sự đồng ý của bạn, trừ khi:

  • Làm như vậy thực sự phù hợp để thực hiện yêu cầu của riêng bạn.
  • Điều này cần thiết để thực thi các thỏa thuận pháp lý hoặc bắt buộc về mặt pháp lý.
  • Điều này cần thiết để phát hiện, ngăn chặn hoặc giải quyết các vấn đề gian lận, bảo mật hoặc kỹ thuật.

3. Chia sẻ dữ liệu

TopFitness365 không chia sẻ thông tin cá nhân của bạn với các bên thứ ba. Dữ liệu tổng hợp, ẩn danh được truyền định kỳ tới các dịch vụ bên ngoài để giúp TopFitness365 cải thiện website và giúp bạn có trải nghiệm tốt nhất.

TopFitness365 có thể cho phép các bên thứ ba cung cấp dịch vụ phân tích. Các bên thứ ba này có thể sử dụng cookie, tín hiệu web và các công nghệ khác để thu thập thông tin về việc bạn sử dụng dịch vụ và các trang web khác, bao gồm địa chỉ IP, trình duyệt web, các trang đã xem, thời gian dành cho các trang, các liên kết được nhấp và thông tin chuyển đổi.

TopFitness365 cũng sử dụng các nút xã hội được cung cấp bởi các dịch vụ như Twitter, Google+, LinkedIn và Facebook. Việc bạn sử dụng các dịch vụ của bên thứ ba này là hoàn toàn tùy chọn. TopFitness365 không chịu trách nhiệm về các chính sách bảo mật và / hoặc thông lệ của các dịch vụ của bên thứ ba này và bạn có trách nhiệm đọc và hiểu các chính sách bảo mật của các dịch vụ của bên thứ ba đó.

4. Cookie

TopFitness365 có thể sử dụng cookie trên trang web để ghi nhớ các tùy chọn của bạn, từ đó đưa ra nội dung phù hợp với bạn. Tuy nhiên, bạn có thể tắt hoặc xóa cookie này nếu muốn.

5. Tùy chọn nhận email

Trong tương lai, TopFitness365 sẽ gửi email nhiều nhất 2 lần 1 tuần để thông báo về những chính sách giảm giá, ưu đãi và những thứ khác tương tự. Bạn có thể tùy chọn tắt thông báo nhận email này.

6. Bảo mật

TopFitness365 sẽ thực hiện các bước hợp lý để bảo vệ thông tin cá nhân khỏi bị mất, sử dụng sai và truy cập trái phép, tiết lộ, thay đổi hoặc phá hủy.

7. Về trẻ em

Website TopFitness365.com không dành cho trẻ em dưới 13 tuổi. TopFitness365 không có ý định thu thập thông tin cá nhân qua website từ những khách truy cập trong độ tuổi này.

8. Các thay đổi đối với Chính sách Bảo mật

TopFitness365 có thể sửa đổi Chính sách Bảo mật này theo thời gian. Việc sử dụng thông tin TopFitness365 thu thập bây sẽ tuân theo Chính sách quyền riêng tư có hiệu lực tại thời điểm thông tin đó được sử dụng.

Nếu có thực hiện những thay đổi lớn trong cách thu thập hoặc sử dụng thông tin, TopFitness365 sẽ thông báo cho bạn bằng cách đăng thông báo trên website, fanpage hoặc gửi email cho bạn..